Εγγραφή φίλων

Όσοι ασπάζονται τις αρχές μας και συμφωνούν με τους στόχους μας, έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται ως φίλοι του Δικτύου Δικαιοσύνης & Διαφάνειας (Δίκτυο Δέλτα). Όσοι από τους φίλους του Δικτύου το επιθυμούν, μπορούν να συνδράμουν εθελοντικά το Δίκτυο Δικαιοσύνης & Διαφάνειας π.χ. με τη γνωστοποίηση στο Δίκτυο έγκυρων – στοιχειοθετημένων πληροφοριών για τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται, με τη μετάδοση – διάδοση τών αρχών – στόχων του, αλλά και τής ενημέρωσης που παρέχει το Δίκτυο (με ρητή αναφορά τής πηγής – βλ. σχετικά και όρους χρήσης), με τη μετάφραση κειμένων, κλπ. Το Δίκτυο θα ενημερώνει τους φίλους του  για τις εκδηλώσεις, τις οποίες θα διοργανώνει, αλλά και για τις παρεμβάσεις του. 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: