Το ξεπούλημα των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας στη γερμανική FRAPORT. Ένα απίστευτο εθνικό έγκλημα σε εξέλιξη – Μία συγκλονιστική αποκάλυψη

Οι Γερμανοί θα είναι κράτος εν κράτει με την υπογραφή μας και εμείς μόνο θα πληρώνουμε

ΠΗΓΗhttp://www.spirospero.gr

FRAPORT

Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει φιλότιμο. Χθες το βράδυ η εκπομπή«Έκτακτο Παράρτημα» στο ΑΡΤ αποκάλυψε την αποικιοκρατική σύμβαση με την FRAPORT (κρατική γερμανική εταιρία) για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και η ανάγνωσή της μόνο προκαλεί οργή και αγανάκτηση. Πρόκειται για μία αποικιοκρατική συμφωνία χωρίς καμία υποχρέωση της κοινοπραξίας έναντι του ελληνικού δημοσίου.

Κανονικό ξεπούλημα, την ώρα που οι Έλληνες πολίτες με νέους φόρους και μείωση του ήδη μειωμένου εισοδήματός του λιμοκτονούν και θησαυρίζουν οι Γερμανοί.

Ίσως γι’ αυτό έκρυβαν την άθλια αυτή σύμβαση που αποκαλύφθηκε από δημοσιογράφους χθες την νύχτα. Ούτε ΕΝΦΙΑ δεν θα πληρώνουν οι Γερμανοί…

Αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Διαβάστε τι υπογράψαμε με τους Γερμανούς για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, κατόπιν εντολή των «θεσμών» και θα κατανοήσετε πόσο πουλημένοι είμαστε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

* σελ. 279 § 43.1.9: Η FRAPORT απαλάσσεται από υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για τις εκτάσεις που θα της παραχωρηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

* σελ. 92 § 5.2.1.ιβ: Η FRAPORT απαλλάσεται από την υποχρέωση πληρωμής για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και Δημοτικά Τέλη ( π.χ. για τα δίκτυα αποχέτευσης και τις δημοτικές υποδομές που θα χρησιμοποιεί).

* σελ. 58: Καθιερώνονται και επιβάλλονται στους χρήστες των αεροδρομίων ακόμα τρία νέα τέλη, τα Τέλη Φωτισμού, Τέλη Ασφαλείας και Τέλη Επιβατών, πέραν των τεσσάρων προϋφισταμένων Τελών, δηλ. Σπατόσημου (ΤΕΑΑ), Προσγειώσεως, Σταθμεύσεως και Υπέρπτησης.

* σελ. 206 § 28.5: Καμία Κρατική ή Αρμόδια Αρχή δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει στη δυνατότητα της Fraport να ορίζει τυχόν Αεροναυτικά Τέλη η μη Αεροναυτικά Τέλη.

* σελ. 15: Στη σύμβαση προβλέπεται «αποζημιώσιμη μεταβολή νομοθεσίας». Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν η FRAPORT εξ αιτίας της οποίας αλλαγής τη υπάρχουσας νομοθεσίας (πχ συμβάσεις εργασίας) επικαλεστεί πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες για την εταιρία της, μπορεί άνετα να απαιτήσει αποζημιώσεις από το Δημόσιο.

* σελ. 85 § 4.9.6: Το κράτος και όχι η FRAPORT θα αποζημιώνει για θάνατο ή ζημία προσώπου ή περιουσίας, εξαιτίας πράξεως ή παραλήψεως κάποιου μέρους της Σύμβασης, π.χ. εργατικό ατύχημα.

* σελ. 18: Η αδυναμία της Υπηρεσίας Εναερίου Κυκλοφορίας να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο αριθμό αεροσκαφών (προσγειο-απογειώσεις) ανά ώρα θεωρείται στη σύμβαση ως «γεγονός ευθύνης του Δημοσίου». Αυτό σημαίνει, ότι η FRAPORT θα μπορεί να ζητήσει οικονομικές αποζημιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, επικαλούμενη διαφυγόντα κέρδη, μείωση του δείκτη επιδόσεων κλπ.

* σελ. 78 § 4.4.6: Αν ο παραχωρησιούχος παρουσιάσει έξοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ για ζημιές που θα προκύψουν σε οποιοδήποτε από τα μεταβιβασθέντα στοιχεία, τότε το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον παραχωρησιούχο για το κόστος της αποκατάστασης. Η FRAPORT θα πρέπει να προσκομίσει φυσικά τα σχετικά τιμολόγια.

* σελ. 9: Υπάρχει ο όρος «άδειες ευθύνης του Δημοσίου»,που σημαίνει ότι το κράτος θα πληρώνει στο εξής για τις νέες μελέτες, περιβαλλοντικές, τεχνικές και άλλες, προκειμένου να εκδωθούν άδειες.

* σελ. 121 § 13.4.3: Προβλέπεται αποζημίωση στη FRAPORT στην περίπτωση που διαπιστωθεί καθυστέρηση στην εκτέλεση των αναγκαίων περιβαλλοντικών έργων.

* σελ. 76 § 4.3.3: Η Σύμβαση δίνει τη δυνατότητα στη FRAPORT να λειτουργήσει και ως εργολάβος όλων των Δημοσίων έργων που ο παραχωρητής έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει πριν την παράδοση,

* σελ. 164 § 22.3: Προβλέπεται ότι για υπεργολαβίες που θα γίνουν από θυγατρική της FRAPORT δεν χρειάζεται η συναίνεση του Δημοσίου!

* σελ. 108 § 9.1.7: Το Κράτος θα επιτρέπει στη FRAPORT να λάβει νέα δάνεια την επένδυσή της στο όνομα περαιτέρω αναβαθμίσεων των αεροδρομίων.

* σελ.80 § 4.5.2.: Η FRAPORT μπορεί να πωλήσει [σελ.80 § 4.5.2.] όσα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν την εξυπηρετούν. Προϋπόθεση είναι να ενημερωθεί εγκαίρως η ΥΠΑ η οποία θα κληθεί εντός 14 ημερών να απομακρύνει με έξοδα του κράτους όσα περιουσιακά στοιχεία είναι παλαιά ή μη αξιοποιήσιμα.

* σελ. 218 § 30.7: η FRAPORT δύναται να αγοράζει για λογαριασμό της Αεροναυτιλίας (δηλ. του Δημοσίου) αναβαθμισμένους εξοπλισμούς και εν συνεχεία να αφαιρεί το κόστος από την οφειλόμενη Εισφορά της προς το Δημόσιο

* σελ. 207 § 28.9: Ως εισφορά ορίζεται το 8,5% και 35% του ΤΕΑΑ που θα καταβάλει πριν και μετά το 2024 αντίστοιχα η FRAPORT.

* σελ. 123 – 124: Προβλέπονται απαλλοτριώσεις εκτάσεων προκειμένου να πιστοποιηθούν τα Αεροδρόμια, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά το κράτος.

* σελ. 218 § 30.5: Στη σύμβαση προβλέπεται ρήτρα, σύμφωνα με την οποία εάν το κράτος χρωστά αποζημιώσεις μεγαλύτερες των 5.000.000 ευρώ, η FRAPORT μπορεί να επιλέξει την ανάλογη σε χρήμα παράταση της περιόδου παραχώρησης των Αεροδρομίων.

* σελ. 210 – 211: Υπάρχουν ρήτρες που επιτρέπουν αναβολή της πληρωμής του μισθώματος από τη FRAPORT παραχώρησης για λόγους ανωτέρας βίας.

* σελ. 11: Είναι δυνατές οι Αναπροσαρμογές Αμοιβής Παραχώρησης, ήτοι η σύνδεση των επιδόσεων του Αεροδρομίου με το τίμημα της παραχώρησης.

* σελ. 119 § 13.2.4.β: Εάν απαιτηθούν έργα για να υλοποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, τότε αντί να αποζημιώσει το κράτος τη FRAPORT, δύναται να αναπροσαρμόσει το μίσθωμα προς όφελός της.

* σελ. 24: Στο τέλος της σελίδας με μικρά γράμματα, διευκρινίζεται ότι για τα έργα που θα κάνει η FRAPORT, θα καταθέσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης έργων & καλής λειτουργίας. Όταν όμως λήξει η Σύμβαση Παραχώρησης, το Δημόσιο δεν θα μπορεί να εγείρει απαιτήσεις για τα έργα αυτά.

* σελ. 69 § 4.1.1.α-β-γ: Η FRAPORT όχι μόνο θα εισπράττει τα Τέλη και θα έχει την αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση των αεροδρομίων, αλλά θα δύναται στο χώρο να αναπτύσσει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες

* σελ. 207 § 28.10: Ο παραχωρησιούχος, δηλαδή η FRAPORT , θα κρατήσει ολόκληρα τα Τέλη Εκσυγχρονισμού Ανάπτυξης Αεροδρομίων (Σπατόσημο) που θα υπερβούν τα 8 δις ευρώ στη σαρανταετία.

* σελ. 104 § 8.3: Η FRAPORT δεν θα υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν άμεση ή αποθετική ζημία ή για τα διαφυγόντα κέρδη που ενδεχομένως υφίστανται τρίτα μέρη λόγω της Σύμβασης Παραχώρησης.

* σελ. 54: Οι Συμβάσεις ξεχωρίζονται σε δύο κατηγορίες α) των Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ), των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης, του ανεφοδιασμού και β) αυτές της ΥΠΑ με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών. Εξ αυτών μεταβιβασθείσες θεωρούνται μόνο οι πρώτες.

* σελ. 85: Για τις υπόλοιπες Συμβάσεις , που αφορούν πάσης φύσεως εκμεταλλεύσεις και εμπορικές δραστηριότητες ή παρεχόμενες υπηρεσίες στους επιβάτες, η Σύμβαση Παραχώρησης δεν δεσμεύει τη FRAPORT να τις κρατήσει, αρκεί να το γνωστοποιήσει στο κράτος. Αυτό με τη σειρά του, οφείλει με δικά του έξοδα να τις λύσει και να αποζημιώσει ανάλογα τον αντισυμβαλλόμενο. Επίσης, για τους συμβαλλομένους δε που χρωστάνε στο κράτος ενοίκια, το Δημόσιο οφείλει εντός 60 ημερών να πληρώσει για λογαριασμό τους.

* σελ. 92 § 5.2.1.ιγ: Ο παραχωρησιούχος δεν είναι υποχρεωμένος να κρατήσει τους υπαλλήλους της ΥΠΑ.

* σελ. 176 § 24.20.3: Το κράτος θα αποζημιώνει την FRAPORT για τα έξοδα που έκανε αντιμετωπίζοντας δικαστικά τις αξιώσεις των απολυμένων υπαλλήλων της ΥΠΑ.

* σελ. 74 § 4.3.2.ι: Το κράτος υποχρεώνεται να διευκολύνει με βίζες και άδειες παραμονής τους εκτός ευρωπαϊκής ένωσης υπαλλήλους που θα προσλάβει η FRAPORT.

* σελ. 158 – 159: Δίνονται υπερεξουσίες στον ανεξάρτητο μηχανικό

* σελ. 161: Ο ανεξάρτητος μηχανικός υποκαθιστά κάθε άλλη κρατική Αρχή στην εποπτεία των έργων

* σελ. 163 § 21.3.1: Προβλέπεται ότι ο ανεξάρτητος μηχανικός θα αμοίβεται από τον παραχωρησιούχο, δηλαδή τη FRAPORT, η οποία θα καλύπτει και τις άλλες δαπάνες και όποια έξοδά του!

* σελ.164 § 21.3.2: Ωστόσο, σε περιπτώσεις που θα επιβλέπει έργα «Μεταβολών», ο ανεξάρτητος μηχανικός θα πληρώνεται υπερωριακά από το κράτος ( δαπάνη τυχόν πρόσθετης αμοιβής)!

* σελ. 214. § 30.1.2 – 30.1.3 και σελ. 216 § 30.4.1: Η Σύμβαση δίνει τη δυνατότητα στη FRAPORT να επικαλείται μειωμένες επιδόσεις που συνδέονται με τα οικονομικά (τέλη, πληρωμές προς το Δημόσιο κλπ) λόγω καθυστερήσεων στα επικείμενα έργα με ευθύνη του Δημοσίου, το οποίο θα καλείται να πληρώσει αποζημιώσεις. Ο ανεξάρτητος μηχανικός, που πληρώνεται από τον παραχωρησιούχο (βλ. παραπάνω) θα παρεμβαίνει είτε γνωμοδοτικά είτε διαιτητικά.Προς το συμφέρον ποιου;

ΠΗΓΗhttp://www.spirospero.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s