Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για τις αντικειμενικές αξίες – Σχόλιο του Δικτύου μας

diktiodelta_delta_fws2_agalma_black_ikonidio_site_mikro_copyrightΤα βασικά σημεία των αποφάσεων 2334-2337/2016 του ΣτΕ:

– Οι αντικειμενικές αξίες σε 4 συγκεκριμένες περιοχές κρίθηκαν μη νόμιμες και συνακόλουθα ο προσδιορισθείς σ’αυτές τις περιοχές ΕΝΦΙΑ, αλλά με ισχύ της αποφάσεως μόνο από την 8-6-2016
– Τις αποφάσεις έλαβε το Β´ τμήμα το οποίο ακύρωσε την υπουργική απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών
Ωστόσο οι αποφάσεις αυτές δεν συνεπάγονται την επιστροφή του ΕΝΦΙΑ του 2016
– Η Κυβέρνηση πρέπει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 να έχει προσδιορίσει τις νέες αντικειμενικές αξίες στις 4 αυτές περιοχές

Είναι πραγματικά αδιανόητο για το Συμβούλιο της Επικρατείας να εκδίδει τέτοιου είδους αποφάσεις, όπου ναι μεν δέχεται, ότι έχει παραβιασθεί η νομιμότητα, αλλά να μην δικαιώνει επί της ουσίας τους αδικούμενους πολίτες, επικαλούμενο διαρκώς το απαράδεκτο επιχείρημα του δημοσίου συμφέροντος και του δικαίου εκτάκτου ανάγκης, όταν πρόκειται να θιγεί η παράνομη και αντισυνταγματική οικονομική πολιτική της εκάστοτε μνημονιακής κυβέρνησης και να διαταραχθούν τα συμφέροντα των δανειστών. Διότι η προγραμματισμένη οικονομική καταστροφή της χώρας (με την εφαρμογή των μνημονίων) πρέπει επιτέλους να εμποδισθεί – ανατραπεί από τη Δικαιοσύνη, της οποίας ο ρόλος είναι να τηρεί τη συνταγματική νομιμότητα και όχι να μετατρέπεται σε οικονομικό αναλυτή, που μονίμως ερμηνεύει την κατάσταση με τρόπο που εξυπηρετεί την εκάστοτε μνημονιακή κυβέρνηση και τους δανειστές. Είναι δε απαράδεκτη μία τέτοια απόφαση και για τον πρόσθετο λόγο, ότι, όταν πρόκειται για τους μισθούς και τις συντάξεις των δικαστών, οι αποφάσεις του ΣτΕ και των άλλων ανώτατων δικαστηρίων της χώρας έχουν μονίμως αναδρομική ισχύ και σ’αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται επίκληση του δημοσίου συμφέροντος και του δικαίου εκτάκτου ανάγκης, αλλά επίκληση της συνταγματικής νομιμότητας. Επισημαίνουμε, ότι οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων εκδίδονται πάντα στο όνομα του ελληνικού λαού. Όταν, όμως, έχουν τέτοιο περιεχόμενο, όπως η συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ, μόνο τον ελληνικό λαό δεν υπηρετούν και τη συνταγματική νομιμότητα. Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας άκρως αντισυνταγματικός φόρος, διότι, μεταξύ άλλων λόγων, είναι ένας δημευτικός φόρος. Εάν, λοιπόν, οι Έλληνες πολίτες αδυνατούν να τον πληρώσουν και διακυβεύεται η αξιοπρεπής διαβίωσή τους ή ακόμη και αυτή καθ’αυτή η επιβίωσή τους, υφίσταται προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος και λόγος εκτάκτου ανάγκης, που να δικαιολογεί την κατάργησή του, αλλά και την επιστροφή του ήδη καταβληθέντος ΕΝΦΙΑ, ως ενός παρανόμως επιβληθέντος ή υπολογισθέντος φόρου. Η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι το καταφύγιο του αδύναμου και να αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για το δημοκρατικό πολίτευμα και τον ελληνικό λαό. Αν δεν υπηρετεί το θεσμοθετημένο ρόλο της τότε ουσιαστικά δεν υφίσταται.

Οι παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ είναι ευθυγραμμισμένες με τη λογική της παλαιότερης απόφασης του, επί προεδρίας του Π. Πικραμμένου, που είχε κρίνει τους εφαρμοστικούς νόμους του πρώτου μνημονίου συνταγματικούς. Υπενθυμίζουμε μάλιστα τί είχε ισχυριστεί ο Π. Πικραμμένος το 2013 σε ομιλία του στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, θεωρώντας την άρση της εθνικής κυριαρχίας ως κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο: «Τα όρια αντοχής του κοινωνικού Κράτους δοκιμάζονται, έννοιες όπως η διανεμητική ή η επεκτατική ισότητα αποκτούν ξαφνικά ένα «αμαρτωλό» περιεχόμενο και ο περιορισμός της σπατάλης και η εξοικονόμηση πόρων ανάγονται σε υπέρτατες πολιτειακές αξίες. Τα πράγματα δε περιπλέκονται ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι η πολιτική εξουσία της χώρας μας δεν λειτουργεί στην παρούσα συγκυρία αποκλειστικά πρωτογενώς αλλά υπό την επιτήρηση, άλλως την καθοδήγηση, ενίοτε δε και υπό τον εξαναγκασμό διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει, άλλων Κρατών, αλλά και ιδιωτικών οικονομικών κέντρων εξουσίας»(«Μελέτες επί του Μνημονίου», 2013, σελ. 16).

Εάν υπήρξε μειοψηφία συμβούλων της Επικρατείας στις παραπάνω πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ για τις αντικειμενικές αξίες και τον ΕΝΦΙΑ, η οποία να υποστήριξε την επιστροφή του παρανόμως επιβληθέντος και καταβληθέντος ΕΝΦΙΑ, οφείλουμε να συγχαρούμε αυτούς τους δικαστές.

Σ’ό,τι αφορά στις αντικειμενικές αξίες, το Δίκτυό μας είχε εγκαίρως παρουσιάσει τεκμηριωμένη αρθρογραφία, στην οποία γινόταν αναφορά σε μη σύννομη και άδικη – αντισυνταγματική «αναπροσαρμογή» των αντικειμενικών αξιών (δείτε εδώ).

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικό απόσπασμα των επίμαχων αποφάσεων του ΣτΕ, όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στον επίσημο ιστοχώρο του

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΣτΕ Β΄ Τμ. επταμ. 2334-2337/2016

ΠΗΓΗhttp://www.adjustice.gr

(Α) Κατά την έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευoμένων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης (ελάχιστης εύλογης αγοραίας) αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης. Η τοιαύτη ειδική μέθοδος πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά.
(Β) Λαμβανομένου υπόψη ότι, κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του, ο ως άνω ορισμός πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων. Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, η πρόταση ή/και ο κανονιστικός καθορισμός των τιμών εκκίνησης δεν χωρεί νομίμως, αν γίνεται (κατά παραγνώριση των προαναφερόμενων, συναγόμενων από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, όρων) συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης Περιφέρειας ή του συνόλου της επικράτειας, κατά γενική επίκληση και εκτίμηση στοιχείων αναγόμενων σε διάφορες περιοχές και δίχως συγκεκριμένη μεθοδολογία, που να έχει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.
(Γ) Ο καθορισμός των τιμών εκκίνησης στην επίδικη ζώνη έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της οικείας Περιφέρειας, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη ζώνη, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον Υπουργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτια μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών. Συνεπώς, γίνεται δεκτή η αίτηση και ακυρώνεται η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκε η τιμή εκκίνησης για την επίδικη ζώνη (οι αιτήσεις που έγιναν δεκτές αφορούσαν σε τέσσερις διαφορετικές ζώνες).
(Δ) Το Δικαστήριο, σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος φορολογίας 2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση καθεμίας των επίμαχων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο.

ΠΗΓΗhttp://www.adjustice.gr

Το ΣτΕ έκρινε παράνομες αντικειμενικές αξίες και ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές της Ελλάδας

ΠΗΓΗhttp://tvxs.gr

ste-8

Το ΣτΕ έκρινε παράνομο τον τρόπο προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και τον ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για τη Φιλοθέη, το Ψυχικό και τον Νέο Βουτζά στην Αττική, καθώς και για τους Δελφούς, οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ των οποίων κρίθηκαν μη νόμιμα, από την 8η Ιουνίου του 2016 και εντεύθεν, δηλαδή από την ημέρα συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο της 7μελούς σύνθεσης του Β’ Τμήματος του ΣτΕ.

Το ΣτΕ ακύρωσε την σχετική υπουργική απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών κατά το σκέλος εκείνο μόνο που αφορά τις 4 εν λόγω περιοχές (σε αυτές μόνο τις περιοχές είχαν ακίνητα οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ και όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα), καθώς ο προσδιορισμός έγινε οριζόντια και «συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας».

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, ο προσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών έγινε χωρίς να υπάρχει διαφανής, ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (νόμος 3852/2010), αλλά ούτε λήφθηκε υπόψη η γνώμη του κάθε δήμου ή κοινότητας.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 πάντως, θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί οι νέες αντικειμενικές αξίες στις 4 αυτές περιοχές, προκειμένου να καθοριστεί – σύμφωνα με αυτές και όπως προβλέπει το ΣτΕ  κι ο ΕΝΦΙΑ για το 2017.

ΠΗΓΗhttp://tvxs.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s